سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لطفا نظر خود را درمورد محتوا وبلاگ بیان کنید؟

باتشکر


نظر()

  

امام حسین(علیه السلام)درکربلا

امام حسین(ع)روزچهارشنبه یاپنجشنبه دوّم محرم سال61واردکربلا شدبرای یاران خود خطبه ای خواند وفرمود:

امّابعدمردم بنده ی دنیایند،دین برزبانشان است ودرپی آنند،تاوقتی زندگی شان بگذرد.هرگاه بابلا آزموده شونددین داران اندک میشوند.

سپس پرسید:آیا اینجاکربلاست؟

گفتند:آری.

فرمود:اینجاجای محنت ورنج است؛اینجاست محل فرودآمدن ماومرکبهایمان وریخته شدن خونهایمان.


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ