سفارش تبلیغ
صبا

لطفا نظر خود را درمورد محتوا وبلاگ بیان کنید؟

باتشکر


نظر()

  

امام حسین(علیه السلام)درکربلا

امام حسین(ع)روزچهارشنبه یاپنجشنبه دوّم محرم سال61واردکربلا شدبرای یاران خود خطبه ای خواند وفرمود:

امّابعدمردم بنده ی دنیایند،دین برزبانشان است ودرپی آنند،تاوقتی زندگی شان بگذرد.هرگاه بابلا آزموده شونددین داران اندک میشوند.

سپس پرسید:آیا اینجاکربلاست؟

گفتند:آری.

فرمود:اینجاجای محنت ورنج است؛اینجاست محل فرودآمدن ماومرکبهایمان وریخته شدن خونهایمان.


نظر()

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ